مشتریان عزیزی که عضو باشگاه مشتریان هستند با هربار خرید از سایت و انجام فعالیت های از پیش تعریف شده میتوانند امتیاز دریافت کنند و همچنین با دریافت امتیاز سطح کاربری خودشان را ارتقاء دهند .

شیوه ارتقای سطح کاربری

امتیاز مورد نیاز برای ارتقای سطح کاربری به شرح زیر میباشد :

🥉 کاربر برنزی : ۱۰۰ امتیاز

🥈 کاربر نقره ای : ۱۰۰۰ امتیاز

🥇 کاربر طلایی : ۲۵۰۰ امتیاز

سیستم امتیاز گیری سطح کاربری

🥉کاربر برنز با خرید هر ۱۰ هزار تومان ۳ امتیاز دریافت میکند ( معادل ۱۵۰ تومان )
🥈 کاربر نقره ای با خرید هر ۱۰ هزارتومان ۵ امتیاز دریافت میکند ( معادل ۲۵۰ تومان )
🥇 کاربر طلایی با خرید هر ۱۰ هزار تومان ۱۰ امتیاز دریافت میکند ( معادل ۵۰۰ تومان )

توجه : شما ۳ ماه فرصت استفاده از امتیازهای دریافتی خودتان را خواهید داشت.